Šachy na internetu

pipiduch

statistika

celková statistika
celkem partií6111 (+2422, -3469, =220)
za bílého3010 (+1221, -1684, =105)
za černého3101 (+1201, -1785, =115)
způsob ukončení partie
graf - způsob ukončení parite
typ hry rated blitz rated standart rated lightning
ELO aktuální 1785 (199) 1936 (34) 1320 (42)
ze dne 10.4.2015 18:58 28.1.2012 23:40 15.9.2009 19:12
poslední pertie + KaiKai (1824) - lexman (2102) - Varpo (1596)
ELO max 1785 (10.4.2015 18:58) 2090 (18.9.2011 12:03) 1464 (15.9.2009 19:07)
ELO min 1318 (16.8.2011 10:25) 1609 (6.7.2009 19:40) 1320 (15.9.2009 19:12)
celkem partií 6048 (+2391, -3441, =216) 53 (+28, -21, =4) 3 (+0, -3, =0)
za bílého 2982 (+1209, -1671, =102) 23 (+11, -9, =3) 2 (+0, -2, =0)
za černého 3066 (+1182, -1770, =114) 30 (+17, -12, =1) 1 (+0, -1, =0)
soupeř ELO 897-2439 (pr. 1608) 1662-2251 (pr. 1948) 1533-1597 (pr. 1575)

grafy

B00: + + + - - - + - - - - + + - = - - + + - - + + + - + - + + - - - + + + + - + + - - - - + - - - - + - - + - - - + + - + - + + + - - - - - = - - + + + + - + + + - + - + - + + - + + - B00: + + + - - - + - - - - + + - = - - + + - - + + + - + - + + - - - + + + + - + + - - - - + - - - - + - - + - - - + + - + - + + + - - - - - = - - + + + + - + + + - + - + - + + - + + - B00: + + + - - - + - - - - + + - = - - + + - - + + + - + - + + - - - + + + + - + + - - - - + - - - - + - - + - - - + + - + - + + + - - - - - = - - + + + + - + + + - + - + - + + - + + - B01: - + + + + - - + - - - - + - = + + + + - - + - = - - - + + - - - + + - - + - + - - + + + - - + - - - - + - - - - - - + - - - + - + - + + = - - + - - + + + + + + + - - - + - + + = - + + - + - - + - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - + - - + + - + + - - + - - = - + + + + - + + + + - - + + - + + + + - - + - - - + + - - - - + - + B01: - + + + + - - + - - - - + - = + + + + - - + - = - - - + + - - - + + - - + - + - - + + + - - + - - - - + - - - - - - + - - - + - + - + + = - - + - - + + + + + + + - - - + - + + = - + + - + - - + - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - + - - + + - + + - - + - - = - + + + + - + + + + - - + + - + + + + - - + - - - + + - - - - + - + B01: - + + + + - - + - - - - + - = + + + + - - + - = - - - + + - - - + + - - + - + - - + + + - - + - - - - + - - - - - - + - - - + - + - + + = - - + - - + + + + + + + - - - + - + + = - + + - + - - + - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - + - - + + - + + - - + - - = - + + + + - + + + + - - + + - + + + + - - + - - - + + - - - - + - + B02: - + - + - = + - = - - - + + - - + - - - + - - - + - - + - - - - - + + - + + - B02: - + - + - = + - = - - - + + - - + - - - + - - - + - - + - - - - - + + - + + - B02: - + - + - = + - = - - - + + - - + - - - + - - - + - - + - - - - - + + - + + - B03: - - + - - - - = + + + - - - + + + + - - + - - + - + + - + - - - - = - + - + - + + - + - - - - + + + - + - - + - - - - + - - = - + + - = = = - - + + + - + - - + + + - - - - + - + - - B03: - - + - - - - = + + + - - - + + + + - - + - - + - + + - + - - - - = - + - + - + + - + - - - - + + + - + - - + - - - - + - - = - + + - = = = - - + + + - + - - + + + - - - - + - + - - B03: - - + - - - - = + + + - - - + + + + - - + - - + - + + - + - - - - = - + - + - + + - + - - - - + + + - + - - + - - - - + - - = - + + - = = = - - + + + - + - - + + + - - - - + - + - - B06: - + + - - + + + + - - = - - + - - - - = - - - + - + - - - + - + + - + - - - - + - + - - + + + - + = + + - - - + - + + - - - - + - - - - + + - + - - + - = + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - - - - - - + + - - + + + + - + - - + + + + - - - - + - - - - - + - - + - - - - - - - + - + + + - - + + - = + + = - - + + + + + - + - - - - - - + + + - - + + + - = + - - + B06: - + + - - + + + + - - = - - + - - - - = - - - + - + - - - + - + + - + - - - - + - + - - + + + - + = + + - - - + - + + - - - - + - - - - + + - + - - + - = + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - - - - - - + + - - + + + + - + - - + + + + - - - - + - - - - - + - - + - - - - - - - + - + + + - - + + - = + + = - - + + + + + - + - - - - - - + + + - - + + + - = + - - + B06: - + + - - + + + + - - = - - + - - - - = - - - + - + - - - + - + + - + - - - - + - + - - + + + - + = + + - - - + - + + - - - - + - - - - + + - + - - + - = + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - - - - - - + + - - + + + + - + - - + + + + - - - - + - - - - - + - - + - - - - - - - + - + + + - - + + - = + + = - - + + + + + - + - - - - - - + + + - - + + + - = + - - + B07: - - - + - = + - + + + - - - - - - - + + - - + - - + - - - - + + - + - - - - - - - - + - + + + - + - - + - - - + - + - - + - + + + - - - - + - - + + + - - + + - - + + + + - + + - + - + - - - - - - + + - + - B07: - - - + - = + - + + + - - - - - - - + + - - + - - + - - - - + + - + - - - - - - - - + - + + + - + - - + - - - + - + - - + - + + + - - - - + - - + + + - - + + - - + + + + - + + - + - + - - - - - - + + - + - B07: - - - + - = + - + + + - - - - - - - + + - - + - - + - - - - + + - + - - - - - - - - + - + + + - + - - + - - - + - + - - + - + + + - - - - + - - + + + - - + + - - + + + + - + + - + - + - - - - - - + + - + - B12: + - - - + + + + - - - - - + - + - - = + - - - - - + + + + - - + + + + - - + + - + - - + + + - - + - + - + - + - + - - + + - + + + + = + + - + + + - - + + - - - - - + + - - + - + - + - + - + + + = + - - + + - + + - - - - + + - + - - + - + + = - + + + - - B12: + - - - + + + + - - - - - + - + - - = + - - - - - + + + + - - + + + + - - + + - + - - + + + - - + - + - + - + - + - - + + - + + + + = + + - + + + - - + + - - - - - + + - - + - + - + - + - + + + = + - - + + - + + - - - - + + - + - - + - + + = - + + + - - B12: + - - - + + + + - - - - - + - + - - = + - - - - - + + + + - - + + + + - - + + - + - - + + + - - + - + - + - + - + - - + + - + + + + = + + - + + + - - + + - - - - - + + - - + - + - + - + - + + + = + - - + + - + + - - - - + + - + - - + - + + = - + + + - - B27: - + - - - = + + - = + + - + + - + - = - - + - - + - + + - - - - + + + + - + + + - - - - - B27: - + - - - = + + - = + + - + + - + - = - - + - - + - + + - - - - + + + + - + + + - - - - - B27: - + - - - = + + - = + + - + + - + - = - - + - - + - + + - - - - + + + + - + + + - - - - - B32: + = + - = - + + + + - + + + - + - + = + - - + - + - + - + + + - - - - - + + - - + - + + - + + + - + - - - + - + - - + + - - + - + - + - - + + + + + + + + + + - B32: + = + - = - + + + + - + + + - + - + = + - - + - + - + - + + + - - - - - + + - - + - + + - + + + - + - - - + - + - - + + - - + - + - + - - + + + + + + + + + + - B32: + = + - = - + + + + - + + + - + - + = + - - + - + - + - + + + - - - - - + + - - + - + + - + + + - + - - - + - + - - + + - - + - + - + - - + + + + + + + + + + - B33: + + + - - - + + + + - + - - - - + - + - + - - + + - - + + + - - - + - + + - - + - + + - + - + + - - + + - - - - - - + + - - - - - + + - + + - + - B33: + + + - - - + + + + - + - - - - + - + - + - - + + - - + + + - - - + - + + - - + - + + - + - + + - - + + - - - - - - + + - - - - - + + - + + - + - B34: + - - - = + + - + + + + + - + - + + + - - - - - + - + - + + + + - + - + - - + - - - + + - + = - - - - - + + + - - - - - + - - + + - + B34: + - - - = + + - + + + + + - + - + + + - - - - - + - + - + + + + - + - + - - + - - - + + - + = - - - - - + + + - - - - - + - - + + - + B34: + - - - = + + - + + + + + - + - + + + - - - - - + - + - + + + + - + - + - - + - - - + + - + = - - - - - + + + - - - - - + - - + + - + B45: + - + - + - - - = - + = - + - + + + - - - - + - - - - - + - - + - - - - - - + + - - - + - - - B45: + - + - + - - - = - + = - + - + + + - - - - + - - - - - + - - + - - - - - - + + - - - + - - - B45: + - + - + - - - = - + = - + - + + + - - - - + - - - - - + - - + - - - - - - + + - - - + - - - B70: + + + - - + - - - - + - - - - = - + + - - - - + - + - + + - - - - + - + + - - + - = - - + + + + - - + - + + - - = - = - + + - + + B70: + + + - - + - - - - + - - - - = - + + - - - - + - + - + + - - - - + - + + - - + - = - - + + + + - - + - + + - - = - = - + + - + + B70: + + + - - + - - - - + - - - - = - + + - - - - + - + - + + - - - - + - + + - - + - = - - + + + + - - + - + + - - = - = - + + - + + B95: + = + - + + + - - + + + - - + - - + + - + = - - - + + - - - - - - - + - - + - - - + - + - - - + - + - + - + - - + - - + + - + + - + + - + + + + - + - + - - + - - - + + + + + + + - + + + - - - + - + - - + + - + - + - - - - + + - + - + B95: + = + - + + + - - + + + - - + - - + + - + = - - - + + - - - - - - - + - - + - - - + - + - - - + - + - + - + - - + - - + + - + + - + + - + + + + - + - + - - + - - - + + + + + + + - + + + - - - + - + - - + + - + - + - - - - + + - + - + B95: + = + - + + + - - + + + - - + - - + + - + = - - - + + - - - - - - - + - - + - - - + - + - - - + - + - + - + - - + - - + + - + + - + + - + + + + - + - + - - + - - - + + + + + + + - + + + - - - + - + - - + + - + - + - - - - + + - + - + C10: + - - - - - + - - + - - + - - + - + - - - + + + - - + - + + - - - + - - + + + - + - - + - - + - - - + - + + + + = - + - C10: + - - - - - + - - + - - + - - + - + - - - + + + - - + - + + - - - + - - + + + - + - - + - - + - - - + - + + + + = - + - C10: + - - - - - + - - + - - + - - + - + - - - + + + - - + - + + - - - + - - + + + - + - - + - - + - - - + - + + + + = - + - C17: - = - + - + - + - - + - - - = + - - = - + - = - + - + + + - + + + + + + + + - - - - + - - - - + + + + - + - - - + + - - - = - - + - - + - - + - - + + + + C17: - = - + - + - + - - + - - - = + - - = - + - = - + - + + + - + + + + + + + + - - - - + - - - - + + + + - + - - - + + - - - = - - + - - + - - + - - + + + + C17: - = - + - + - + - - + - - - = + - - = - + - = - + - + + + - + + + + + + + + - - - - + - - - - + + + + - + - - - + + - - - = - - + - - + - - + - - + + + + C30: - + + - + + + + - - + - - - + = + - + + + - + + - + + + - - - - - - - - - - + - = = - - + + + + - - + - + - - - - + - - + + - - + - + + + + - + - - - + + - + + - - + + - - + + - + - - - - + - - + - - - = - - - + - + - - + C30: - + + - + + + + - - + - - - + = + - + + + - + + - + + + - - - - - - - - - - + - = = - - + + + + - - + - + - - - - + - - + + - - + - + + + + - + - - - + + - + + - - + + - - + + - + - - - - + - - + - - - = - - - + - + - - + C30: - + + - + + + + - - + - - - + = + - + + + - + + - + + + - - - - - - - - - - + - = = - - + + + + - - + - + - - - - + - - + + - - + - + + + + - + - - - + + - + + - - + + - - + + - + - - - - + - - + - - - = - - - + - + - - + C34: - - - - + + + - - - - - - - - + - - + + - - + - - - + + + - - - - - + + - - - + + + - - + - - - + + + - + - + - + + - - - + + + + + - + + + + + + - C34: - - - - + + + - - - - - - - - + - - + + - - + - - - + + + - - - - - + + - - - + + + - - + - - - + + + - + - + - + + - - - + + + + + - + + + + + + - C36: - + - + - - + + + - + - - + - + + - + - + + + - - + + - - - + - - - + + + - - - - - + + + - - - - + - + + + + = + - C36: - + - + - - + + + - + - - + - + + - + - + + + - - + + - - - + - - - + + + - - - - - + + + - - - - + - + + + + = + - C36: - + - + - - + + + - + - - + - + + - + - + + + - - + + - - - + - - - + + + - - - - - + + + - - - - + - + + + + = + - C38: + - + + + - - - - - - - - - - + - - + - - - - + - - - + + - - - - - - + - - - - C38: + - + + + - - - - - - - - - - + - - + - - - - + - - - + + - - - - - - + - - - - A00: + - - - - + + - + + - + - - + + - + - - - - - - - - = - - - + - + + - - - + - - - + = + - + + - - - - - - - - - - + - - + - + - - + - - A00: + - - - - + + - + + - + - - + + - + - - - - - - - - = - - - + - + + - - - + - - - + = + - + + - - - - - - - - - - + - - + - + - - + - - A00: + - - - - + + - + + - + - - + + - + - - - - - - - - = - - - + - + + - - - + - - - + = + - + + - - - - - - - - - - + - - + - + - - + - - A02: - + + - - + + - - + + - - + - - + - - - + - - - + + + - + + + - - + + + - + + + + + - - - - - + - + A02: - + + - - + + - - + + - - + - - + - - - + - - - + + + - + + + - - + + + - + + + + + - - - - - + - + A30: - - - - + - = = = + - + - + - - - = - - - - - + - = - - - - + + - - - + - - + + + - - + + - + - + + + - - + - - + + + A30: - - - - + - = = = + - + - + - - - = - - - - - + - = - - - - + + - - - + - - + + + - - + + - + - + + + - - + - - + + + A30: - - - - + - = = = + - + - + - - - = - - - - - + - = - - - - + + - - - + - - + + + - - + + - + - + + + - - + - - + + + A45: + - - - - + - - - - + + - + + - + - - + - + + - - + + - - - - - - + - + - - + - + + - - + - - + - - - - - - + A45: + - - - - + - - - - + + - + + - + - - + - + + - - + + - - - - - - + - + - - + - + + - - + - - + - - - - - - + A52: - - + - - + - - - - + - - + + - - - - - - + + + + - + - - - - + - - - - - - + - - + + + + - - + + = + = - - + - + - - - - + - + + - + - + - - + + - + + = + - = - - - - = + - - - + - + + + - - - + - - + + + - - + - + - + + + - + - - - - - - = = - + A52: - - + - - + - - - - + - - + + - - - - - - + + + + - + - - - - + - - - - - - + - - + + + + - - + + = + = - - + - + - - - - + - + + - + - + - - + + - + + = + - = - - - - = + - - - + - + + + - - - + - - + + + - - + - + - + + + - + - - - - - - = = - + A52: - - + - - + - - - - + - - + + - - - - - - + + + + - + - - - - + - - - - - - + - - + + + + - - + + = + = - - + - + - - - - + - + + - + - + - - + + - + + = + - = - - - - = + - - - + - + + + - - - + - - + + + - - + - + - + + + - + - - - - - - = = - + C33: + - - - + + = + - - + + - - - - + - - - - - - - + - + + - - + - + - - + - + - + + - + + - = + - + - C33: + - - - + + = + - - + + - - - - + - - - - - - - + - + + - - + - + - - + - + - + + - + + - = + - + - C33: + - - - + + = + - - + + - - - - + - - - - - - - + - + + - - + - + - - + - + - + + - + + - = + - + - C37: - - - - - - + - + - + - = - - + - - - - + - + - + + = - - + - + - - - + + - - - + + - + + - + + + + + - - - - - + - + + + + + + + + - + - - + + + - + - - + - - + + C37: - - - - - - + - + - + - = - - + - - - - + - + - + + = - - + - + - - - + + - - - + + - + + - + + + + + - - - - - + - + + + + + + + + - + - - + + + - + - - + - - + + C37: - - - - - - + - + - + - = - - + - - - - + - + - + + = - - + - + - - - + + - - - + + - + + - + + + + + - - - - - + - + + + + + + + + - + - - + + + - + - - + - - + + C44: + - + - - + - - + + + + = - - + + - - - + + - - - + - + - - - - - + - + - + - - + - - - + + - + - - + + - + - - + + - + + - - + - - + - = - - + + + + - - + C44: + - + - - + - - + + + + = - - + + - - - + + - - - + - + - - - - - + - + - + - - + - - - + + - + - - + + - + - - + + - + + - - + - - + - = - - + + + + - - + C44: + - + - - + - - + + + + = - - + + - - - + + - - - + - + - - - - - + - + - + - - + - - - + + - + - - + + - + - - + + - + + - - + - - + - = - - + + + + - - + C45: - - - + + - - - - - - + + + + = - + - - + - - = - - - - - - - - - + + - - - + - + + - - + + + + - - - - - - + - - + + = + + + - - - + - - - + - + - + - + + - - + + + + + + - - = + - - + - + - - - + - + + - + - - - - + + = + - - + C45: - - - + + - - - - - - + + + + = - + - - + - - = - - - - - - - - - + + - - - + - + + - - + + + + - - - - - - + - - + + = + + + - - - + - - - + - + - + - + + - - + + + + + + - - = + - - + - + - - - + - + + - + - - - - + + = + - - + C45: - - - + + - - - - - - + + + + = - + - - + - - = - - - - - - - - - + + - - - + - + + - - + + + + - - - - - - + - - + + = + + + - - - + - - - + - + - + - + + - - + + + + + + - - = + - - + - + - - - + - + + - + - - - - + + = + - - + C50: + + - + - + - - - + - - + - - - + + + + - = + - - + - - - - + - + + + - + + + - - - + + - + + + - + - + + - + - + + - + + - + - + + - - + + - + + + + - + = + - + + - - - + - C50: + + - + - + - - - + - - + - - - + + + + - = + - - + - - - - + - + + + - + + + - - - + + - + + + - + - + + - + - + + - + + - + - + + - - + + - + + + + - + = + - + + - - - + - C50: + + - + - + - - - + - - + - - - + + + + - = + - - + - - - - + - + + + - + + + - - - + + - + + + - + - + + - + - + + - + + - + - + + - - + + - + + + + - + = + - + + - - - + - C55: + + - + - - - - - + - - - - = - - = - - + - - - - + - + - - - = - - - - + + - - - - + + + = - - - + + - + - + - + - - - + - + + + + - - + + - + + - - + + - - - - - - - - + - - + + + - + - + - - + + + - - - - + - - + - + - - - - + - + + + - C55: + + - + - - - - - + - - - - = - - = - - + - - - - + - + - - - = - - - - + + - - - - + + + = - - - + + - + - + - + - - - + - + + + + - - + + - + + - - + + - - - - - - - - + - - + + + - + - + - - + + + - - - - + - - + - + - - - - + - + + + - C55: + + - + - - - - - + - - - - = - - = - - + - - - - + - + - - - = - - - - + + - - - - + + + = - - - + + - + - + - + - - - + - + + + + - - + + - + + - - + + - - - - - - - - + - - + + + - + - + - - + + + - - - - + - - + - + - - - - + - + + + - C57: + - + + - - - - + - - - - - - + + + - - = + + + + + + - + - - = - - + + - - + - + - + - + + + + - - - - - - + - - + - + - + + + - + - + + + + + + - - + = - - + + - - + - + - - - - - = - - - - C57: + - + + - - - - + - - - - - - + + + - - = + + + + + + - + - - = - - + + - - + - + - + - + + + + - - - - - - + - - + - + - + + + - + - + + + + + + - - + = - - + + - - + - + - - - - - = - - - - C57: + - + + - - - - + - - - - - - + + + - - = + + + + + + - + - - = - - + + - - + - + - + - + + + + - - - - - - + - - + - + - + + + - + - + + + + + + - - + = - - + + - - + - + - - - - - = - - - - C68: - + + + - + + - - - + + = - - + + + + + + - - + + - - - - + + + + - - + = + - - + = - - + + - - - - + - + + - - + + - - - - + - - + - + - + + + + + + - C68: - + + + - + + - - - + + = - - + + + + + + - - + + - - - - + + + + - - + = + - - + = - - + + - - - - + - + + - - + + - - - - + - - + - + - + + + + + + - C68: - + + + - + + - - - + + = - - + + + + + + - - + + - - - - + + + + - - + = + - - + = - - + + - - - - + - + + - - + + - - - - + - - + - + - + + + + + + - C77: - - - - - - - - + - - - - = - - - = + + + - - = - - - + - + - + - - + - + + - + - - - - - - - + + - + + + - - - - - + - - + - - C77: - - - - - - - - + - - - - = - - - = + + + - - = - - - + - + - + - - + - + + - + - - - - - - - + + - + + + - - - - - + - - + - - C77: - - - - - - - - + - - - - = - - - = + + + - - = - - - + - + - + - - + - + + - + - - - - - - - + + - + + + - - - - - + - - + - - C88: - + - - - + - - + + + - - + - - - - - - - - + - - - - - + + - + - + + - + - - - - - + - + + + + - + - - - + + + - - + + + - - + - + + - - + - - C88: - + - - - + - - + + + - - + - - - - - - - - + - - - - - + + - + - + + - + - - - - - + - + + + + - + - - - + + + - - + + + - - + - + + - - + - - C89: + - + - + - + - - + + - - + + - + - + + + + - - - + + + - + + + + + - - - + - + = + - - + - - - + - - + - - - - - = = - - - - - = - + - - - - - - - - - - - + - + - - - - + - + - - - - + - + + - - - - - - + + + + - + + - - - - + + - + - - - - + + - - + + - + - - + - - + + - - + + - C89: + - + - + - + - - + + - - + + - + - + + + + - - - + + + - + + + + + - - - + - + = + - - + - - - + - - + - - - - - = = - - - - - = - + - - - - - - - - - - - + - + - - - - + - + - - - - + - + + - - - - - - + + + + - + + - - - - + + - + - - - - + + - - + + - + - - + - - + + - - + + - C89: + - + - + - + - - + + - - + + - + - + + + + - - - + + + - + + + + + - - - + - + = + - - + - - - + - - + - - - - - = = - - - - - = - + - - - - - - - - - - - + - + - - - - + - + - - - - + - + + - - - - - - + + + + - + + - - - - + + - + - - - - + + - - + + - + - - + - - + + - - + + - D00: + + + - - - - - + - - + + - + - + - + + + + + - - + - + - - - - - - + = + + + - - - - + + - + + + - + + - - + - - + - + + - - - - + + + + + + + - + + + - - - + - = + + - - + + - - - + - - + - - + - + + + + - + - + + - + - - + + + D00: + + + - - - - - + - - + + - + - + - + + + + + - - + - + - - - - - - + = + + + - - - - + + - + + + - + + - - + - - + - + + - - - - + + + + + + + - + + + - - - + - = + + - - + + - - - + - - + - - + - + + + + - + - + + - + - - + + + D00: + + + - - - - - + - - + + - + - + - + + + + + - - + - + - - - - - - + = + + + - - - - + + - + + + - + + - - + - - + - + + - - - - + + + + + + + - + + + - - - + - = + + - - + + - - - + - - + - - + - + + + + - + - + + - + - - + + + D02: + - - + - - - - - - - + + - - - - - - - - - - + - - - + + - - - + - - - - + - - = - - - + - - - - + + - + - + - - - + + - + - + - - - - + - + - - - + - - - + + + - D02: + - - + - - - - - - - + + - - - - - - - - - - + - - - + + - - - + - - - - + - - = - - - + - - - - + + - + - + - - - + + - + - + - - - - + - + - - - + - - - + + + - D02: + - - + - - - - - - - + + - - - - - - - - - - + - - - + + - - - + - - - - + - - = - - - + - - - - + + - + - + - - - + + - + - + - - - - + - + - - - + - - - + + + - D08: - - - + - + + + + + + - - - - - - - - + - - - + + + + + = + - + + + + - + + - + - - - + - - + - - + - - + + + = + + + + + = - + + = + - + - - + + + - + + + + D08: - - - + - + + + + + + - - - - - - - - + - - - + + + + + = + - + + + + - + + - + - - - + - - + - - + - - + + + = + + + + + = - + + = + - + - - + + + - + + + + D08: - - - + - + + + + + + - - - - - - - - + - - - + + + + + = + - + + + + - + + - + - - - + - - + - - + - - + + + = + + + + + = - + + = + - + - - + + + - + + + + garf - vývol ela po partiích graf - vývoj ela v čase graf - hraná zahájení za bílého graf - hraná zahájení za černého graf - úspěšnost dle ela soupeře - br graf - úspěšnost dle ela soupeře - lr

posledních 50 partií

+ 1785 B 1824 KaiKai    [ br 2 12 ] A52 Res (Pá 10.4.2015 18:58) PGN
+ 1586 W 1650 zerges    [ br 5 0 ] B88 Adj (Ne 30.6.2013 10:58) PGN
- 1494 B 1457 Ingo     [ br 5 0 ] C21 Fla (Ne 12.2.2012 20:54) PGN
- 1503 B 1667 KarlSoest   [ br 5 0 ] C57 Fla (Ne 12.2.2012 19:06) PGN
- 1508 W 1623 superbee   [ br 5 0 ] C38 Fla (Ne 12.2.2012 16:51) PGN
+ 1514 B 1567 EndInMate   [ br 5 0 ] B01 Mat (Ne 12.2.2012 16:40) PGN
+ 1504 W 1450 marciocoutinh [ br 4 0 ] A02 Res (Ne 12.2.2012 16:31) PGN
- 1497 B 1849 qwertyabcdefg [ br 5 0 ] C68 Fla (Ne 12.2.2012 16:22) PGN
+ 1499 W 1613 stefanomnn  [ br 2 12 ] B01 Res (Ne 12.2.2012 16:13) PGN
- 1488 B 1624 stefanomnn  [ br 2 12 ] C57 Res (Ne 12.2.2012 16:01) PGN
- 1493 W 1497 marciocoutinh [ br 4 0 ] D31 Mat (Ne 12.2.2012 14:44) PGN
+ 1501 B 1461 chahbb    [ br 2 2 ] B02 Res (Ne 12.2.2012 13:46) PGN
- 1494 W 1505 Ulubris    [ br 3 0 ] D53 Fla (Ne 12.2.2012 13:24) PGN
+ 1502 B 1492 sarmitage   [ br 3 0 ] D00 Res (Ne 12.2.2012 12:50) PGN
- 1494 W 1553 wreckage   [ br 5 0 ] B02 Res (Ne 12.2.2012 12:33) PGN
- 1501 B 1862 Riddles    [ br 3 2 ] A52 Res (Ne 12.2.2012 12:19) PGN
+ 1503 W 1547 bensark    [ br 5 5 ] B17 Res (Ne 12.2.2012 12:15) PGN
- 1494 B 1530 Muffes    [ br 5 0 ] C55 Res (Ne 12.2.2012 11:25) PGN
= 1502 B 1501 Susil     [ br 5 3 ] D10 NM (Ne 12.2.2012 10:42) PGN
- 1502 W 1512 ManuelV    [ br 3 0 ] B90 Fla (Ne 12.2.2012 00:10) PGN
= 1510 B 1639 pottom    [ br 5 2 ] A52 Agr (So 11.2.2012 17:19) PGN
+ 1507 W 1477 JDPBCP    [ br 3 0 ] C30 Res (So 11.2.2012 17:05) PGN
+ 1499 B 1539 argol     [ br 5 0 ] D00 Res (So 11.2.2012 16:58) PGN
+ 1490 B 1564 Quirijn    [ br 3 0 ] C45 Mat (So 11.2.2012 16:47) PGN
- 1480 W 1683 kohttp    [ br 5 0 ] B33 Mat (So 11.2.2012 16:38) PGN
+ 1484 W 1449 posted    [ br 5 2 ] B70 Mat (So 11.2.2012 15:49) PGN
- 1476 B 1717 JuniorLurking [ br 5 0 ] C88 Res (So 11.2.2012 15:26) PGN
- 1479 W 1576 BusDriver   [ br 3 0 ] C30 Mat (So 11.2.2012 00:30) PGN
+ 1485 B 1502 puzucci    [ br 4 2 ] C44 Res (So 11.2.2012 00:14) PGN
+ 1476 W 1473 nicbi     [ br 3 5 ] B28 Mat (So 11.2.2012 00:00) PGN
- 1468 B 1555 LittleLurking [ br 5 0 ] C88 Res (Pá 10.2.2012 23:47) PGN
+ 1474 W 1549 LittleLurking [ br 5 0 ] B95 Mat (Pá 10.2.2012 23:42) PGN
+ 1464 B 1596 OlivieroRuggi [ br 4 0 ] A09 Fla (Pá 10.2.2012 21:52) PGN
+ 1453 B 1462 nicbi     [ br 3 5 ] A45 Mat (Pá 10.2.2012 21:43) PGN
- 1444 W 1102 marcoantonioj [ br 7 0 ] B41 Res (Pá 10.2.2012 20:40) PGN
- 1459 W 1535 AntonChigurh [ br 5 0 ] B00 Fla (Pá 10.2.2012 09:12) PGN
- 1466 B 1629 nocheaterswel [ br 4 2 ] D02 Res (Pá 10.2.2012 00:10) PGN
- 1471 B 1507 sarmitage   [ br 3 0 ] A45 Res (Čt  9.2.2012 23:15) PGN
- 1479 W 1492 anandn    [ br 3 0 ] B32 Fla (Čt  9.2.2012 23:09) PGN
+ 1487 B 1520 frauber    [ br 3 0 ] C55 Mat (Čt  9.2.2012 23:02) PGN
- 1478 W 1605 chiappablanca [ br 3 0 ] C10 Res (Čt  9.2.2012 22:51) PGN
+ 1483 B 1380 LibinKERALA  [ br 2 9 ] A02 Res (Čt  9.2.2012 22:46) PGN
+ 1477 B 1516 phantomzone  [ br 7 0 ] C68 Res (Čt  9.2.2012 22:25) PGN
- 1468 W 1552 avancechess  [ br 5 2 ] B07 Res (Čt  9.2.2012 22:01) PGN
+ 1474 B 1546 avancechess  [ br 5 2 ] C68 Mat (Čt  9.2.2012 21:48) PGN
+ 1464 W 1556 avancechess  [ br 5 2 ] B07 Res (Čt  9.2.2012 21:46) PGN
- 1453 W 1685 JuniorLurking [ br 5 0 ] C89 Fla (Čt  9.2.2012 21:32) PGN
+ 1456 B 1459 shiraren   [ br 5 3 ] C40 Fla (Čt  9.2.2012 14:50) PGN
- 1448 W 1516 SsgChess   [ br 5 0 ] B01 Mat (Čt  9.2.2012 14:31) PGN
- 1455 B 1516 hdhv     [ br 3 0 ] C45 Res (Čt  9.2.2012 14:12) PGN
PageRank
© Ladik64 2005-2007   / sachy.liten.cz / statistika /